CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. PHÂN TÍCH

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng của sản phẩm, dịch vụ từ đó tư vấn tổng thể về kế hoạch và các phương án triển khai. Giúp khách hàng có một cái nhìn tổng quan và bao quát nhất về công việc, cũng như hình dung và đánh giá được chi phí và hiệu quả mang lại của các hoạt động marketing.

2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Với các dữ liệu thu thập được, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng bản kế hoạch triển khai sơ bộ. Trên cơ sở này, hai bên sẽ cùng bàn bạc, cân nhắc và lựa chọn các phương thức tiến hành hợp tác.

3. TRIỂN KHAI

GCT cùng đội ngũ Marketing chuyên nghiệp sẽ trực tiếp tư vấn và triển khai các hoạt động Digital Marketing cho doanh nghiệp. Kết quả công việc sẽ liên tục được đưa vào báo cáo để doanh nghiệp có thể đo lường và dự báo kết quả theo thực tế..

4. ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO

Khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi cam kết sẽ tiến hành đào tạo cho đội ngũ nhân sự của Doanh nghiệp và chuyển giao để doanh nghiệp có thể tiếp tục tự triển khai các hoạt động Digital Marketing bình thường.