dac-diem-vi-tri-dia-ly

Một trong những yếu tố cơ bản nhất của việc phân tích thị trường mục tiêu là đặc điểm vị trí địa lý. Có thể hiểu rằng, với yếu tố này thị trường sẽ là các khu vực có đặc điểm chung giống nhau như: ngôn ngữ, vị trí nhằm phân biệt khu vực này với khu vực khác. Ví dụ như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là hai thị trường khác nhau, chúng khác nhau từ các giá trị tới thái độ cũng như lối sống và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, đặc điểm thị trường của cả hai quốc gia này cũng cần định hướng kế hoạch khác nhau.
Đặc biệt, sự khác biệt có thể thể hiện rõ cả trong những khu vực, vùng nhỏ. Một khu vực có thể chứa khách hàng hạng A (khu vực thành thị) trong khi khu vực khác có thể chứa khách hàng trung bình (khu vực nông thôn hoặc thị trấn). Do đó, đặc điểm địa lý sẽ tạo ra các kế hoạch tiếp thị khác nhau dựa trên từng nơi mà doanh nghiệp sẽ triển khai.

Đặc điểm vị tri địa lý sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp?

Với việc phân tích đặc điểm vị trí địa lý, doanh nghiệp có thể tung ra các sản phẩm hay dịch vụ chú trọng cho từng thị trường cụ thể. Một cách khác, doanh nghiệp còn có thể thực hiện các kế hoạch tiếp thị khác nhau phù hợp với từng khu vực để thu hút lượng khách hàng tiềm năng. Ví dụ: Ở một quốc gia đa ngôn ngữ như Ấn Độ, các doanh nghiệp cần phải có các chiến lược tiếp thị khác nhau cho mỗi một như vực khác nhau trong cùng một quốc gia. Họ cần tìm hiểu và đánh giá nhu cầu cũng như sở thích của từng vùng miền để có các chương trình đẩy mạnh phù hợp.

thi-truong-muc-tieu
Các doanh nghiệp FMCG cũng sử dụng lợi thế về địa lý cho việc thực hiện các hoạt động bán hàng của họ. Đối với bất kỳ thương hiệu FMCG các vị trí và khu vực được đánh dấu rõ ràng trên cơ sở mã pin hay mã khu vực. Vì vậy, kế hoạch tiếp thị có thể được thực hiện chú trọng cho điểm bán hàng đó. Mặt khác, việc quản lý hàng tồn kho cũng như thanh lý sản phẩm cũng diễn ra dựa trên sở thích và nhu cầu của khách hàng trong những khu vực địa lý đó.

Ảnh hưởng của đặc điểm vị trí địa lý đến sản phẩm, dịch vụ

Đặc điểm vị trí địa lý có thể ảnh hưởng đến loại sản phẩm sẽ được bán ở một khu vực cụ thể. Ví dụ như sản phẩm máy lọc nước: ta có thể thấy máy lọc có công nghệ UV (lọc ánh sáng) thường được sử dụng cho các khu vực có nước sạch. Tuy nhiên máy lọc với công nghệ RO (thanh lọc nặng) lại thường được sử dụng tại các khu vực nguồn nước thường bị đóng cặn. Do đó, các sản phẩm có thể được quyết định trên cơ sở địa lý từng khu vực khác nhau.

Ưu điểm của đặc điểm địa lý với doanh nghiệp

yeu-to-vi-tri-dia-ly

• Nó là một yếu tố rất cơ bản khi lựa chọn thị trường mục tiêu nhưng lại rất hữu ích với các kế hoạch tiếp thị cụ thể.
• Doanh nghiệp sẽ định hướng thị trường tốt hơn vì có thể đánh giá được chi tiết về các khoảng trống địa lý trên thị trường.
• Doanh nghiệp sẽ quản lý các kênh phân phối cũng như bán hàng tốt hơn theo từng khu vực riêng.
• Việc lên chiến lược tiếp thị cũng như triển khai sẽ dễ dàng và chi tiết hơn vì nó tập trung đặc điểm dựa trên cơ sở địa lý.
• Đội ngũ bán hàng có mục tiêu cũng như chỉ tiêu rõ ràng tuỳ theo tiềm năng của từng khu vực địa lý, thị trường khác nhau.Những doanh nghiệp thường xuyên áp dụng đặc điểm vị trí địa lý thường là các công ty FMCG cũng như các công ty có sản phẩm sử dụng lâu dài. Đặc biệt, bất cứ doanh nghiệp nào sử dụng tiếp thị đa kênh hoặc sản phẩm, dịch vụ bị hạn chế trên thị trường sẽ thường chú trọng đến yếu tố đặc điểm thị trường và vị trí địa lý để lên các kế hoạch tiếp thị phù hợp.

Đặc Điểm Vị Trí Địa Lý – Yếu Tố Cơ Bản Khi Lựa Chọn Thị Trường

You May Also Like